JAVNE NABAVKE 2016

JAVNE NABAVKE 2016

Javna nabavka usluge – šestomesečno redovno održavanje i servisiranje lokalne mreže automatskog monitoringa AP Vojvodine za kontrolu kvaliteta ambijentalnog vazduha na teritoriji AP Vojvodine red. br. JN OP 8/2016

28. oktobar 2016.
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

Javna nabavka male vrednosti, nabavka usluge – izrada studije ekološki prihvatljivo suzbijanje komaraca na teritoriji AP Vojvodine JN MB 7/2016

11. oktobar 2016.

Javna nabavka usluge – integralno suzbijanje korovske biljke ambrozije u pograničnom području i parcelama u javnoj svojini Pokrajinske vlade – JN MV 6/2016

06. maj 2016.

Javna nabavka usluge – šestomesečno redovno održavanje i servisiranje lokalne mreže automatskog monitoringa AP Vojvodine za kontrolu kvaliteta ambijentalnog vazduha na teritoriji APV red. br. JN OP 4/2016

24. mart 2016.

Javna nabavka usluge monitoringa polena u vazduhu na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini, JN MB 3/2016

29. februar 2016.

Javna nabavka usluge – sistematsko praćenje kvaliteta nepoljoprivrednog zemljišta u 2016. godini JN MB 2/2016

18. februar 2016.

Javna nabavka usluge – oglašavanje javnih konkursa, oglasa i drugih informativnih tekstova za potrebe naručioca u dnevnim novinama