JAVNE NABAVKE 2021

JAVNE NABAVKE 2021

nalazе se na Portalu javnih nabavki

Plan javnih nabavki – 1

Izmenjena verzija plana javnih nabavki – 2

Izmenjena verzija plana javnih nabavki – 3

Izmenjena verzija plana javnih nabavki – 4


1.Usluga suzbijanja komaraca na teritoriji AP Vojvodine 1/21

datum objave: 28.01.2021.


2. Preparati za suzbijanje komaraca na teritoriji AP Vojvodine 2/21

datum objave: 28.01.2021.


3. Monitoring polena u vazduhu na teritoriji APV 4/21

datum objave: 30.01.2021.


 4. Usluga –ispitivanje efikasnosti preparata za suzbijanje komaraca i monitoring komaraca 3/21

datum objave: 02.02.2021.


5. Usluga suzbijanja krpelja 6/21

datum objave: 04.02.2021


6. Monitoring i kontrola iksodidnih krpelja 8/21

datum objave: 05.2.2021.


7. Preparat za suzbijanje krpelja na bazi aktivne supstance lambda-cihalotrina 7/21

datum objave: 05.2.2021.


8. Usluge monitoringa kvaliteta životne sredine u AP Vojvodini u 2021. godini – Monitoring nepoljoprivrednog zemljišta 9/21

datum objave: 13.2.2021.


9. Usluge određivanja koncentracije i sadržaja suspendovanih čestica (PM10) na automatskoj stanici za praćenje kvaliteta vazduha u Subotici u trajanju od jedne godine 11/21

datum objave: 17.3.2021.


10. Usluge desetomesečnog servisiranja IT opreme po zahtevu naručioca (multifunkcijskog uređaja CANON iRC 2380i )

datum objave: 27.03.2021.


11. Usluge određivanja koncentracije i sadržaja suspendovanih čestica (PM10) na automatskim stanicama za praćenje kvaliteta vazduha (Sombor, Kikinda, Zrenjanin) u trajanju od jedne godine 12/21

datum objave: 17.3.2021.


12. Usluge monitoringa kvaliteta životne sredine u AP Vojvodini u 2021. godini – Monitoring buke u životnoj sredini 14/21

datum objave: 3.4.2021.


13. Usluga integralnog suzbijanja korovske biljke ambrozije 5/21

datum objave: 8.4.2021.


14. Usluge održavanja licence za GEOPORTAL 15/2021

datum objava: 14.04.2021.


15. Usluga 12-mesečnog redovnog održavanja i servisiranja lokalne mreže automatskog monitoringa APV za kontrolu kvaliteta ambijentalnog vazduha na teritorji APV 13/2021

datum objava: 24.04.2021.


16. Tradicionalno organizovanje i realizacija edukativnog izleta u Sremskim Karlovcima u okviru programa ,, Za cistije i zelenije skole u Vojvodini “

datum objave: 19.8.2021