JAVNI POZIV za prijavu i učešće u realizaciji programa pod nazivom: „ZA ČISTIJE I ZELENIJE ŠKOLE U VOJVODINI“ – „ZELENBORAC“ za školsku 2020/2021. godinu

Pravo učešća u Programu imaju sve (državno i privatno osnovane) predškolske ustanove, osnovne i srednje škole (uključujući i muzičke, baletske, umetničke, škole za decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, škole za obrazovanje odraslih) sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.
Prijavom za učešće u Programu smatraće se Izveštaj o realizovanim aktivnostima koji vaspitno obrazovna ustanova dostavi putem pošte (narezan na USB) na adresu Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice (sa napomenom: za „Čistije i zelenije škole u Vojvodini“), 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, do 15. maja 2021. godine.
Rezultati izbora najuspešnijih ustanova/škola biće objavljeni do 05. juna 2021. godine.
Za dodatne informacije ustanove/škole mogu da se obrate: Đerđi Erdeg, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice na telefon: 021/487-4867; Tamari Stojanović, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na telefon: 021/487-4212; Klari Balog-Aranjoš, Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, na telefon: 021/487-4663 i dr Saši Stevanović, Pokrajinski skeretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, na telefon: 021/4881-850.

JAVNI POZIV