JAVNI UVID U NACRT POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAŠTITI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „KANjIŠKI JARAŠI” I STUDIJU ZAŠTITE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „KANjIŠKI JARAŠI“

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine oglašava javni uvid u Nacrt pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Predela izuzetnih odlika „Kanjiški jaraši” i Studiju zaštite Predela izuzetnih odlika „Kanjiški jaraši” koji će se održati u trajanju od 21 dana, od 19. februara do 11. marta 2019. godine.

Javna rasprava o Nacrtu pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Predela izuzetnih odlika„Kanjiški jaraši” i Studija zaštite Predela izuzetnih odlika„Kanjiški jaraši”, kada će se razmatrati primedbe dostavljene tokom javnog uvida organizovaće se u velikoj sali Opštinske uprave Kanjiža (Glavni trg 1, Kanjiža), u utorak, 19. marta 2019. godine, sa početkom u 11:00 časova.

Oglas o javnom uvidu

Nacrt pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Predela izuzetnih odlika „Kanjiški jaraši“

Studija zaštite Predela izuzetnih odlika „Kanjiški jaraši“