Javni uvid u Nacrt pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Parka prirode „Slatine u dolini Zlatice” i Studiju zaštite Parka prirode „Slatine u dolini Zlatice”

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine oglašava javni uvid u Nacrt pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Parka prirode „Slatine u dolini Zlatice” i Studiju zaštite Parka prirode „Slatine u dolini Zlatice” koji će se održati u trajanju od 20 dana, od 05. do 24. jula 2019. godine.

Javna rasprava o Nacrtu pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Parka prirode „Slatine u dolini Zlatice” i Studija zaštite Parka prirode „Slatine u dolini Zlatice”, na kojoj će se razmatrati primedbe dostavljene tokom javnog uvida, organizovaće se u prostoriji Opštinske uprave Čoka (Potiska 20, Čoka), u sredu, 7. avgusta 2019. godine, sa početkom u 11:00 časova.

Oglas o javnom uvidu

Nacrt pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Parka prirode „Slatine u dolini Zlatice”

Studija zaštite Parka prirode „Slatine u dolini Zlatice”