Javni uvid u Nacrt pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Predela izuzetnih odlika „Vršačke planine”

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine oglašava javni uvid u Nacrt pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Predela izuzetnih odlika „Vršačke planine” koji će se održati u trajanju od 22 dana, od 02. do 23. septembra 2019. godine.

Javna rasprava o Nacrtu pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Predela izuzetnih odlika „Vršačke planine”, na kojoj će se razmatrati primedbe dostavljene tokom javnog uvida, organizovaće se u prostoriji Gradske uprave Vršac, u ponedeljak 30. septembra 2019. godine, sa početkom u 11:00 časova.

Oglas o javnom uvidu

Nacrt pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Predela izuzetnih odlika „Vršačke planine”

Studija zaštite Predela izuzetnih odlika “Vršačke planine”