JAVNI UVID U NACRT POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAŠTITI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „KARAŠ-NERA”

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine pokrenu je postupak izmene i dopune Pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Predela izuzetnih odlika „Karaš-Nera“ u cilju usaglašavanja naziva upravljača sa pokrajinskim pravnim aktima.

Članom 7. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Predela izuzetnih odlika „Karaš-Nera“ (²Službeni list APV², br. 14/15), poverava se na upravljanje Javnom preduzeću “Direkcija za izgradnju opštine Bela Crkva”, Bela Crkva. Na osnovu člana 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu (“Sl. glasnik RS”, br. 103/2015), javna preduzeća su izgubila status indirektnih korisnika budžetskih sredstava i jedinice lokalne samouprave imale su obavezu da usklade status indirektnih korisnika budžetskih sredstava sa tim zakonom (član 17. tog zakona). S tim u vezi, dana 24.01.2017. godine, izvršena je statusna promena i pripajanje tog preduzeća, kao Društva prenosioca, privrednom društvu Javnom komunalnom preduzeću „Belocrkvanski komunalac“ Bela Crkva, kao Društvu sticaocu (upisano u privredni registar Agencija za privredne registre, Rešenjem broj BD 23825/2017, od 28.03.2017. godine), donošenjem Odluke o izmeni i dopuni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Belocrkvanski komunalac“ Bela Crkva, na sednici Skupštine opštine Bela Crkva održanoj dana 24.01.2017. godine, prema kojoj je Javnom komunalnom preduzeću „Belocrkvanski komunalac“ ul. Hajduk Veljkova br.2, Bela Crkva, povereno kao pravnom sledbeniku, na upravljanje zaštićeno područje Predeo izuzetnih odlika „Karaš-Nera“.