„Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu pristana za pretovar naftnih derivata sa tehnološkim cevovodom-produktovodom na katastarskim parcelama 3484/12, 3484/17, 3484/18 i 7944 KO Sremski Karlovci, investitora „Naftachem“ d.o.o., Vojvode Putnika 79, Sremska Kamenikca“

„Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu pristana za pretovar naftnih derivata sa tehnološkim cevovodom-produktovodom na katastarskim parcelama 3484/12, 3484/17, 3484/18 i 7944 KO Sremski Karlovci, investitora „Naftachem“ d.o.o., Vojvode Putnika 79, Sremska Kamenikca“

  1. POTVRDA URBANISTIČKOG PROJEKTA-PRISTAN ZA PRETOVAR NAFTNIH DERIVATA NA KP 3484/12, 3484/17, 3484/18 i 7944 KO SREMSKI KARLOVCI
  2. URBANISTIČKI PROJEKAT – PRISTAN ZA PRETOVAR NAFTNIH DERIVATA NA KP 3484/12, 3484/17, 3484/18 i 7944 KO SREMSKI KARLOVCI