Author
A. Š.

Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju poslovnog kompleksa na katastarskim parcelama broj 10418 i 9447/5 KO Sombor 1, investitora „Boja“ d.o.o. za izradu saobraćajne signalizaciju Sombor, Ulica Arsenija Čarnojevića broj 16, Sombor, 24.11.2023. godine

Potvrda Urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju poslovnog kompleksa na katastarskim parcelama broj 10418 i 9447/5 KO Sombor 1; Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske [...]

Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta IB reda granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg)-Sombor-Kula-Vrbas-Srbobran-Bečej-Kikinda-granični prelaz sa Rumunijom (Nakovo) („Službeni list APV“, broj 35/2023)

1. Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta IB reda granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg)-Sombor-Kula-Vrbas-Srbobran-Bečej-Kikinda-granični prelaz sa Rumunijom (Nakovo) – [...]