Izmene i dopune Urbanističkog projekta za izgradnju državnog puta Ib reda (brze saobraćajnice) na teritoriji grada Sombora – deonica: od graničnog prelaza sa Mađarskom (Bački Breg), postojeći državni put Ib reda broj 15 do raskrsnice sa postojećim državnim putem Ib reda broj 12, investitora Javno preduzeće „Putevi Srbije“, Bulevar kralja Aleksandra 282, Beograd, 18.02.2022. godine

  1. Potvrda Izmene i dopune Urbanističkog projekta za izgradnju državnog puta Ib reda (brze saobraćajnice) na teritoriji grada Sombora – deonica: od graničnog prelaza sa Mađarskom (Bački Breg), postojeći državni put Ib reda broj 15 do raskrsnice sa postojećim državnim putem Ib reda broj 12;
  2. Izmene i dopune Urbanističkog projekta za izgradnju državnog puta Ib reda (brze saobraćajnice) na teritoriji grada Sombora – deonica: od graničnog prelaza sa Mađarskom (Bački Breg), postojeći državni put Ib reda broj 15 do raskrsnice sa postojećim državnim putem Ib reda broj 12, investitora Javno preduzeće „Putevi Srbije“, Bulevar kralja Aleksandra 282, Beograd.