Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju proizvodnog kompleksa na katastarskoj parceli broj 7949 ko Inđija u Srbiji

Javna prezentacija Urbanističkog projekta održaće se u trajanju od 7 dana, od 17.06.2020. do 23.06.2020. godine.
Uvid u Urbanistički projekat može se izvršiti:
• u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina br.16, Novi Sad, u vremenu od 08-16 časova,
• i u digitalnom obliku na zvaničnoj internet adresi Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine (https://ekourbapv.vojvodina.gov.rs).

Primedbe i sugestije mogu dostaviti na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, u periodu trajanja javne prezentacije, a najkasnije do 23.06.2020. godine.
Oglas za janu prezentaciju