Javna prezentacija Urbanističkog projekta transformacija rekonstrukcijom železničke pruge Petrovaradin-Beočin u zelenu stazu održaće se u trajanju od 7 dana, u periodu od 08.02.2023. do 14.02.2023. godine

Uvid u Urbanistički projekat može se izvršiti:

  • u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina br.16, Novi Sad, svakog radnog dana u vremenu od 08-16 časova,
  • i u digitalnom obliku na zvaničnoj internet adresi Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine (https://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs).

Informacije i obaveštenja o javnoj prezentaciji mogu se dobiti na telefon 021/487-4077, ili u kancelariji 55-prizemlje, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, u vremenu od 10-12 časova radnim danima u toku trajanja javne prezentacije.

Primedbe i sugestije mogu se dostaviti na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, u periodu trajanja javne prezentacije, a najkasnije do 14.02.2023. godine.