JAVNE NABAVKE 2023

JAVNE NABAVKE 2023

nalaze se na Portalu  javnih nabavki 


Usluge održavanja licence za softver za prikupljanje i obradu podataka sa automatskih stanica 23/23

datum objave: 23.11.2023.


Usluge održavanja licence za softverski modul 22/23

datum objave: 23.11.2023.


Usluga ažuriranja, nadogradnje i unapređenje Geoportala APV 21/23

datum objave: 18.10.2023.


Usluga 12-mesečnog redovnog održavanja i servisiranja lokalne mreže automatskog monitoringa APV za kontrolu kvaliteta ambijentalnog vazduha na teritoriji APV 19/23

datum objave: 31.10.2023.


Usluge određivanja koncentracije i sadržaja suspendovanih čestica ( PM10) na automatskoj stanici za praćenje kvaliteta vazduha u Novom Sadu 20/23

datum objave: 03.10.2023.


Oprema za sakupljanje i reciklažu otpada-kante za komunalni otpad 17/23

datum objave: 29.09.2023.


Oprema za sakupljanje i reciklažu otpada – kante i kontejneri za komunalni otpad 16/23

datum objave: 17.07.2023.


Usluge monitoringa kvaliteta životne sredine u AP Vojvodini u 2023.godini- Monitoring buke u životnoj sredini 15/23

datum objave: 14.06.2023.


Tradicionalno organizovanje i realizacija edukativnog izleta u Sremskim Karlovcima u okviru programa ,, Za čistije i zelenije škole u Vojvodini” 14/23

datum objave: 20.05.2023.


Usluge određivanja koncentracije i sadržaja suspendovanih čestica ( PM10) na automatskim stanicama za praćenje kvaliteta vazduha(Sombor,Zrenjanin) u trajanju od jedne godine 13/23

datum objave: 08.04.2023.


Usluge određivanja koncentracije i sadržaja suspendovanih čestica ( PM10) na automatskim stanicama za praćenje kvaliteta vazduha u Subotici u trajanju od jedne godine 12/23

datum objave: 07.04.2023.


Usluge integralnog suzbijanja korovske biljke ambrozije 5/23

datum objave: 07.04.2023.


Monitoring komaraca 11/23

datum objave: 08.03.2023.


Nabavka uredjaja za merenje alergenog polena 10/23

datum objave: 11.02.2023.


Preparat za suzbijanje krpelja na bazi aktivne supstance lambda-cihalotrina 7/23

datum objave: 26.01.2023.


Usluge suzbijanja krpelja 6/23

datum objave: 26.01.2023.


Monitoring i kontrola iksodidnih krpelja 8/23

datum objave: 26.01.2023.


Usluga suzbijanja komaraca na teritoriji AP Vojvodine 1/23

datum objave: 24.01.2023.


Ispitivanje efikasnosti preparata za suzbijanje komaraca i monitoring komaraca 3/23

datum objave: 24.01.2023.


Preparati za suzbijanje komaraca na teritotiji AP Vojvodine 2/23

datum objave: 24.01.2023.


Posredovanje pri kupovini putnih karata i rezervacija hotelskog smeštaja za službena putovanja 9/23

datum objave: 19.01.2023.


Monitoring polena u vazduhu na teritoriji AP Vojvodine 4/23

datum objave: 14.01.2023.