JAVNE NABAVKE 2024

JAVNE NABAVKE 2024

nalaze se na Portalu javnih nabavki


Monitoring i kontrola iskodidnih krpelja, JN 8/24

datum objave: 27.01.2024

Rok za podnošenje: 01.03.2024, 12:00:00 


Preparat suzbijanje krpelja na bazi aktivne supstance lambda-cihalotrina, JN 7/24

datum objave: 27.01.2024

Rok za podnošenje: 01.03.2024, 11:00:00 


Usluge suzbijanja krpelja, JN 6/24

datum objave: 27.01.2024

Rok za podnošenje: 01.03.2024, 10:00:00 


Posredovanje pri kupovini putnih karata i rezervacija hotelskog smeštaja za službena putovanja, ЈN 9/24

datum objave: 19.01.2024

Rok za podnošenje: 29.01.2024, 11:00:00 


Monitoring polena u vazduhu na teritoriji AP Vojvodine, ЈN 4/24

datum objave: 18.01.2024

Rok za podnošenje: 21.02.2024, 11:00:00 


Ispitivanje efikasnosti preparata za suzbijanje komaraca I monitoring komaraca , ЈN 3/24

datum objave: 19.01.2024

Rok za podnošenje: 22.02.2024, 13:00:00 


Usluga suzbijanja komaraca na teritoriji AP Vojvodine, ЈN 1/24

datum objave: 19.01.2024

Rok za podnošenje: 22.02.2024, 10:00:00 


Preparati za suzbijanje komaraca na teritotiji AP Vojvodine, ЈN 2/24

datum objave: 19.01.2024

Rok za podnošenje: 22.02.2024, 11:00:00