JAVNI POZIV za prijavu i učešće u realizaciji programa pod nazivom: „ZA ČISTIJE I ZELENIJE ŠKOLE U VOJVODINI“ za školsku 2023/2024. godinu

Pravo učešća u Programu imaju sve (državno i privatno osnovane) predškolske ustanove, osnovne i srednje škole (uključujući i muzičke, baletske, umetničke, škole za decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, škole za obrazovanje odraslih) sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Prijave za učešće u Programu sa planom aktivnosti i Javnim pozivom biće prosleđeni na zvanični mejl škole i objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine www.ekourbapv.gov.rs, kao i na sajtovima svih partnera na Programu. Prijavu za učešće na Program dostaviti putem pošte na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine  (sa napomenom: za „Čistije i zelenije škole u Vojvodini“), 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, kao i putem mejla na adresu: tamara.stojanovic@vojvodina.gov.rs. Rok za prijavu je otvoren do kraja 2023. godine (31. decembar 2023.).

Realizovane programske aktivnosti dostavljaju se putem Izveštaja koji vaspitno – obrazovna ustanova šalje poštom (na USB-u) na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine (sa napomenom: za „Čistije i zelenije škole u Vojvodini“), 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, do  15.  maja 2024. godine.

Rezultati izbora najuspešnijih ustanova/škola biće objavljeni do 05. juna  2024. godine.

Za dodatne informacije, vaspitno – obrazovne ustanove mogu da se obrate Tamari Stojanović, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na telefon: 021/487-4212.