Javni poziv za učešće u Programu „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ za školsku 2022/2023. godinu

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu i Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam u saradnji sa Pokretom gorana Vojvodine, JP „Vojvodinašume“ i Gradom Novi Sad – Gradska uprava za zaštitu životne sredine upućuju Javni poziv za učešće u realizaciji programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ za školsku 2022/2023. godinu, s ciljem podizanja ekološke svesti i jačanja lične odgovornosti za brigu o životnoj sredini, kao i podsticanju aktivnosti koje će doprineti negovanju i očuvanju čistijeg i zelenijeg ambijenta u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i lokalnim sredinama.

Pravo učešća u Programu imaju sve (državno i privatno osnovane) predškolske ustanove, osnovne i srednje škole (uključujući i muzičke, baletske, umetničke, škole za decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, škole za obrazovanje odraslih) sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Rok za prijavu je otvoren do kraja 2022. godine (31. decembar 2022.).