JAVNI UVID I JAVNA RASPRAVA U NACRT POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAŠTITI PARKA PRIRODE „POLOJ“ I STUDIJE ZAŠTITE PARKA PRIRODE „POLOJ“

JAVNI UVID u Nacrt pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Parka prirode „Poloj“ i Studije zaštite Parka prirode „Poloj“ (u daljem tekstu: Dokumenti o zaštiti), održaće se u trajanju od 20 dana, od 18. januara do 8. februara 2023. godine.

Dokumenti o zaštiti zajedno sa detaljnim opisom granica i kartografskim prikazom zaštićenog područja Park prirode „Poloj“, koje su na osnovu ovlašćenja iz čl. 41a, 102. i 103. Zakona o zaštiti prirode izradili Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, odnosno Pokrajinski zavod za zaštitu prirode biće izloženi na javni uvid svakog radnog dana od 9:00 do 14:00 časova u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, kancelarija br. 39 (prizemlje), Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, ul. Radnička 20a, Novi Sad i Opštinske uprave Beočin, Odeljenje za inspekcijske poslove, urbanizam i zaštitu životne sredine, ul. Svetosavska br. 25, Beočin.

JAVNA RASPRAVA o dokumentima o zaštiti u okviru koje će se prezentovati Nacrt pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Parka prirode „Poloj“ i Studija zaštite Parka prirode „Poloj“ i razmatrati primedbe dostavljene tokom javnog uvida, odnosno do naznačenog roka za dostavljanje primedbi, održaće se u Velikoj sali opštine Beočin (Svetosavska br. 25, Beočin), u ponedeljak, 20. februara 2023. godine, sa početkom u 11:00 časova. Javnu raspravu vodi Komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.