Javni uvid u Nacrt Izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene mreže koridora saobraćajne infrastrukture na osnovnom pravcu državnog puta I reda broj 24 Subotica-Zrenjanin-Kovin

Javni uvid u Nacrt Izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene mreže koridora saobraćajne infrastrukture na osnovnom pravcu državnog puta I reda broj 24 Subotica-Zrenjanin-Kovin, održaće se u trajanju od 15 dana, od 05.09.2022. godine do 19.09.2022. godine.

Primedbe na Nacrt Izmena i dopuna prostornog plana fizička i pravna lica mogu dostaviti, isključivo u pisanom obliku, Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, ili preko organa jedinica lokalne samouprave nadležnih za poslove prostornog i urbanističkog planiranja, u toku trajanja javnog uvida, do 19.09.2022. godine.

Javna prezentacija Nacrta Izmena i dopuna prostornog plana biće održana u zgradi Skupštine Grada Subotica, u Plavoj sali,  Trg slobode 1, Subotica, 08.09.2022. godine u 11:00 časova.

Javna sednica Komisije za javni uvid održaće se 05.10.2022. godine u Novom Sadu, u zgradi  Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, u sali na drugom spratu, Vladike Platona bb, sa početkom u 15,00 časova.