Javni uvid u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene brane na Tisi i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene brane na Tisi na životnu sredinu

Javni uvid u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene brane na Tisi i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene brane na Tisi na životnu sredinu, održaće se u trajanju od 30 dana, od 01.04.2024. godine do 30.04.2024. godine.

Javna prezentacija Nacrta Prostornog plana područja posebne namene brane na Tisi biće održana 16.04.2024. godine u Svečanoj sali opštine Novi Bečej, Žarka Zrenjanina 8, Novi Bečej, sa početkom u 11.00 časova.

Primedbe na Nacrt Prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja, fizička i pravna lica mogu dostaviti, isključivo u pisanom obliku Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, ili preko Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo i zaštitu životne sredine, Opštinske uprave opštine Novi Bečej, Žarka Zrenjanina 8, Novi Bečej i Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, komunalne poslove, saobraćaj i inspekcijski nadzor, Opštinske uprave opštine Bečej, Trg Oslobođenja 2, Bečej, u toku trajanja javnog uvida, do 30.04.2024. godine.

Javna sednica Komisije za javni uvid održaće se 14.05.2024. godine u Novom Sadu, u zgradi Pokrajinske vlade, u Žutom salonu, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa početkom u 15.00 časova.