Javni uvid u Nacrt PPPPN infrastrukturnog koridora državnog puta IB reda granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg)-Sombor-Kula-Vrbas-Srbobran-Bečej-Kikinda-granični prelaz sa Rumunijom (Nakovo) i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja PPPPN infrastrukturnog koridora državnog puta IB reda granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg)-Sombor-Kula-Vrbas-Srbobran-Bečej-Kikinda-granični prelaz sa Rumunijom (Nakovo)

Javni uvid u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta IB reda granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg)-Sombor-Kula-Vrbas-Srbobran-Bečej-Kikinda-granični prelaz sa Rumunijom (Nakovo) i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta IB reda granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg)-Sombor-Kula-Vrbas-Srbobran-Bečej-Kikinda-granični prelaz sa Rumunijom (Nakovo), održaće se u trajanju od 30 dana, od 21.04.2023. godine do 20.05.2023. godine.

Primedbe na Nacrt Prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja, fizička i pravna lica mogu dostaviti, isključivo u pisanom obliku, Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, ili preko organa nadležnih za poslove prostornog planiranja i urbanizma Grada Sombora, Opštine Kula, Opštine Vrbas, Opštine Srbobran, Opštine Bečej, Opštine Novi Bečaj i Grada Kikinda, u toku trajanja javnog uvida, do 20.05.2023. godine.

Javna prezentacija Nacrta Prostornog plana i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja biće održana u zgradi Skupštine opštine Vrbas, Maršala Tita 89, Vrbas, u Maloj sali na prvom spratu, 09.05.2023. godine sa početkom u 11:00 časova.

Javna sednica Komisije za javni uvid održaće se 25.05.2023. godine u Novom Sadu, u zgradi Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, u sali na drugom spratu, Vladike Platona bb, sa početkom u 15,00 časova.