Konkursi 2022

Konkursi 2022


Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta na neodređeno vreme  u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine – inspektor za zaštitu životne sredine u oblasti kontrole industrijskih objekata u Područnoj jedinici u Pančevo

Rok u kome se podnose prijave na javni konkurs je petnaest dana od dana oglašavanja javnog konkursa, ističe 17. novembra 2022. godine


Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2022. godini, radi finansiranja i sufinansiranja izrade tehničke dokumentacije i/ili/ili izgradnje transfer stanica i reciklažnih dvorišta sa ciljem unapređenja sistema upravljanja komunalnim otpadom

Rok za dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ 14.10.2022. godine do 14.11.2022. godine.


Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine – radno mesto za upravljanje otpadom i čistiju proizvodnju

Rok u kome se podnose prijave na interni konkurs je osam dana od dana oglašavanja internog konkursa – isteklo


Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine – inspektor za zaštitu životne sredine u oblasti kontrole industrijskih objekata u Područnoj jedinici u Zrenjaninu i u Pančevo

Rok u kome se podnose prijave na interni konkurs je osam dana od dana oglašavanja internog konkursa – isteklo


Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. godini, za sufinansiranje izrade planske dokumentacije

Rok za dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“  20.09.2022. godine do 19.10.2022. godine.


Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta na neodređeno vreme u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine

Rok za dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“, od 20.09.2022. godine do 04.10.2022. godine.


Javni konkurs za dodelu budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine radi finansiranja i sufinansiranja projekata – za kapitalna ulaganja, koja realizuju upravljači zaštićenih područja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

Rok za dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“, od 15.08.2022. godine do 15.09.2022. godine.


Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine – isteklo


Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije za Projekte u oblasti upravljanja komunalnim otpadnim vodama

Rok za dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ 17.06.2022. godine do 18.07.2022. godine.


JAVNI KONKURS za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2022. Godini za finansiranje i sufinansiranje realizacije projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine – rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada – sanacija, rekultivacija divljih deponija i sanacija i rekultivacija degradiranih površina na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

Rok za dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ 17.06.2022. godine do 18.07.2022. godine.


Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta na neodređeno vreme u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine – isteklo


Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta na neodređeno vreme u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine – isteklo 


JAVNI KONKURS za dodelu budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine radi finansiranja i sufinansiranja projekata – za tekuća ulaganja, koja realizuju upravljači zaštićenih područja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u toku 2022. godine