Oduzeta tri medveda u Srbobranu

Srbobran , 31. oktobar 2016.

Inspekcija za zaštitu životne sredine Pokrajinskog Sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine je u ponedeljak 31. oktobra 2016. godine u Srbobranu oduzela tri  odrasla primerka medveda koje je u neprikladnim uslovima držalo fizičko lice.

Prilikom delovanja inspekcije uz asistenciju policije, oduzeta su dva primerka mrkog medveda (Ursus arctos) i jedan primerak hibrida mrkog i polarnog medveda (Ursus arctos x Ursus maritimus). Predmetne vrste medveda su zaštićene Konvencijom o međunarodnom prometu ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES) čiji je Republika Srbija potpisnik od 2001. godine, dok mrki medved uživa status strogo zaštićena vrsta na osnovu nacionalnih propisa.

Oduzimanje živih primeraka divljih životinja i njihovo dalje zbrinjavanje je izvršeno u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine. Za predmetnu akciju oduzimanja i zbrinjavanja opasnih divljih životinja bilo je neophodno angažovanje tima stručnjaka, odnosno veterinara i biologa iz Zoološkog vrta Palić i Zoološkog vrta grada Beograda, kao i specijalizovanog tima za medvede iz NVO Četiri Šape (Vier Pfoten), sa kojim Ministarstvo ima uspostavljenu zvaničnu saradnju već nekoliko godina.

Medvedi su prilikom intervencije nakon uspavljivanja i pre pripreme za transport pregledani od strane stručnog tima, koji je zabeležio fizička oštećenja na telima životinja i poremećaja u ponašanju zbog neadekvatnog držanja u zatočeništvu. Primerci  vakcinisani, čipovani i uzeti su neophodni uzorci. Primerci su privremeno zbrinuti u sklopu zoološkog vrta Palić i Zoološkog vrta grada Beograda, do okončanja procedure njihovog trajnog zbrinjavanja u sklopu specijalizovanih prihvatilišta za medvede u Nemačkoj i Bugarskoj uz podršku NVO Četiri Šape (Vier Pfoten).

Predmet oduzimanja su bili i jedan jaguar (Panthera onca) i jedan makaki majmun (Macaca sp.) koji su takođe držani u neprikladnim uslovima, a koje je vlasnik protivzakonito izmestio na nepoznatu lokaciju pre inspekcijskog nadzora. Nadležni organi će nastaviti potragu za ovim životinjama.