OBAVEŠTENJE o donetom Rešenju o izdavanju integrisane dozvole za operatera Knott-Autoflex Yug doo Bečej

Ovim putem vas obaveštavamo da je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, doneo Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za operatera KNOTT-AUTOFLEX YUG DOO BEČEJ, broj 140-501-1227/2022-05 od 29.11.2022. god., za rad celokupnog postrojenja i obavljanje aktivnosti toplog cinkovanja potapanjem, na lokaciji u Bečeju, Novosadska 202, katastarska parcela: 7929/31 KO Bečej.

Uvid u rešenje o izdavanju integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, soba 43, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Sekretarijata www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Rešenje o izdavanju dozvole možete preuzeti ovde.