Obaveštenje o donetom Rešenju za produženje roka važenja integrisane dozvole za operatera MONBAT PLC d.o.o. iz Inđije

17.05.2022. god.

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, doneo Rešenje o produženju roka važenja integrisane dozvole za operatera MONBAT PLC d.o.o. iz Inđije, matičnog broja 20189843, za produženje roka važenja integrisane dozvole za rad celokupnog postrojenja MONBAT PLC d.o.o. i obavljanje aktivnosti PRERADA STARIH OLOVNIH AKUMULATORA, OTPADA I SIROVINA NA BAZI OLOVA, PROIZVODNjA SIROVOG OLOVA I LEGURA NA BAZI OLOVA, na lokaciji u Inđiji, ul. Save Kovačevića bb, katastarska parcela 7507/15 K.O. Inđija (broj 140-501-202/2022-06 od 18.01.2022. godine).

Uvid u Rešenje o produženju roka važenja integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, soba 39, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Sekretarijata www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Rešenje o produženju roka važenja integrisane dozvole se može preuzeti ovde.