Obaveštenje o donošenju Rešenja o obnavljanju/izdavanju dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada operateru SCAN METALS DOO BAČKI JARAK, Novosadska 2b, Bački Jarak, na katastarskoj parceli 2649/4 KO Bački Jarak

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18- dr. zakon) obaveštava javnost o donošenju Rešenja o obnavljanju/izdavanju dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada operateru SCAN METALS DOO BAČKI JARAK, Novosadska 2b, Bački Jarak, na katastarskoj parceli 2649/4 KO Bački Jarak.

Podaci o izdatoj dozvoli se nalaze u Registru izdatih dozvola pod rednim brojem 168/1 koji se nalazi na sajtu sekretarijata.