Obaveštenje o donošenju Rešenja o izdavanju dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada – posebne frakcije komunalnog otpada i pretovar čvrstog komunalnog otpada operateru Regionalna deponija doo Subotica

07.04.2023. godine

Obaveštenje o donošenju Rešenja o izdavanju dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada – posebne frakcije komunalnog otpada i pretovar čvrstog komunalnog otpada, na lokacijama postrojenja:

  • Transfer stanica sa centrom za sakupljanje otpada u Bačkoj Topoli (KO Bačka Topola, kp 1776/6);
  • Transfer stanica sa centrom za sakupljanje otpada u Kanjiži (KO Martonoš, kp 6015/2);
  • Transfer stanica sa centrom za sakupljanje otpada u Senti (KO Senta, kp 19983/4);
  • Centar za sakupljanje otpada u Malom Iđošu (KO Mali Iđoš, kp 4330/3);
  • Centar za sakupljanje otpada u Čoki (KO Čoka, kp 3181/1);
  • Centar za sakupljanje otpada u Novom Kneževcu (KO Novi Kneževac, kp 3584/2).

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18- dr. zakon) obaveštava javnost o donošenju Rešenja o izdavanju dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada – posebne frakcije komunalnog otpada i pretovar čvrstog komunalnog otpada, na lokacijama postrojenja u okviru regionalnog sistema upravljanja otpadom.

Podaci o izdatoj dozvoli se nalaze u Registru izdatih dozvola pod rednim brojem 345 koji se nalazi na sajtu sekretarijata.