Obaveštenje o donošenju Rešenja o izdavanju dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog i opasnog otpada, operateru postrojenja LAFARGE BFC DOO, Trg BFC 1, Beočin, , na k.p. br. 1461/8 KO Beočin

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16, 95/18- dr. Zakon i 35/23) obaveštava javnost o donošenju Rešenja o o izdavanju dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog i opasnog otpada, operateru postrojenja LAFARGE BFC DOO, Trg BFC 1, Beočin, , na k.p. br. 1461/8 KO Beočin.
Podaci o izdatoj dozvoli se nalaze u Registru izdatih dozvola pod rednim brojem 348 koji se nalazi na sajtu sekretarijata.