Obaveštenje o donošenju Rešenja o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji AP Vojvodine, preduzetniku ZORAN ĐAKOVIĆ PR, AUTOPREVOZNIK I TRGOVINSKA RADNJA NS – PROM – 1 NOVI SAD, Tri dobra junaka 2, Novi Sad

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18- dr. zakon) obaveštava javnost o donošenju Rešenja o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji AP Vojvodine, preduzetniku ZORAN ĐAKOVIĆ PR, AUTOPREVOZNIK I TRGOVINSKA RADNJA NS – PROM – 1 NOVI SAD, Tri dobra junaka 2, Novi Sad.

Podaci o izdatoj dozvoli se nalaze u Registru izdatih dozvola pod rednim brojem 340 koji se nalazi na sajtu sekretarijata