Obaveštenje o donošenju Rešenja o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada za sopstvene potrebe na teritoriji AP Vojvodine privrednom društvu BULEVAR COMPANY DOO ZA PROIZVODNJU, EXPORT-IMPORT, FINANSIJSKO POSREDOVANJE I USLUGE NOVI SAD, Mičurinova 30, Novi Sad

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18- dr. zakon) obaveštava javnost o donošenju Rešenja o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada za sopstvene potrebe na teritoriji AP Vojvodine privrednom društvu BULEVAR COMPANY DOO ZA PROIZVODNJU, EXPORT-IMPORT, FINANSIJSKO POSREDOVANJE I USLUGE NOVI SAD, Mičurinova 30, Novi Sad.

Podaci o izdatoj dozvoli se nalaze u Registru izdatih dozvola pod rednim brojem 245-1 koji se nalazi na sajtu sekretarijata https://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/