Obaveštenje o donošenju Rešenja o izdavanju integralne dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada operateru METALFER STEEL MILL DOO SREMSKA MITROVICA, Rumski put 27, Sremska Mitrovica, na katastarskoj parceli 8177/1 KO Sremska Mitrovica

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18- dr. zakon) obaveštava javnost o donošenju Rešenja o izdavanju integralne dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada operateru METALFER STEEL MILL DOO SREMSKA MITROVICA, Rumski put 27, Sremska Mitrovica, na katastarskoj parceli 8177/1 KO Sremska Mitrovica.

Podaci o izdatoj dozvoli se nalaze u Registru izdatih dozvola pod rednim brojem 338 koji se nalazi na sajtu sekretarijata https://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/rs/надлежности/сектор-за-чистију-производњу-обновљи/управљање-отпадом/регистар-издатих-дозвола/