OBAVEŠTENJE o izrađenom nacrtu Rešenja o izdavanju integrisane dozvole, za operatera REGIONALNA DEPONIJA DOO SUBOTICA za rad celokupnog postrojenja REGIONALNI CENTAR ZA UPRAVLJANJE OTPADOM U BIKOVU – PRVA FAZA, na lokaciji Bikovački put 280, Bikovo

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, izradio NACRT Rešenja o izdavanju integrisane dozvole operateru REGIONALNA DEPONIJA DOO SUBOTICA, broj 140-501-703/2022-05 od 15.06.2022. god. za rad celokupnog postrojenja REGIONALNI CENTAR ZA UPRAVLJANJE OTPADOM U BIKOVU – PRVA FAZA, na lokaciji Bikovački put 280, Bikovo, na k.p. br. 2635 KO Bikovo.
     Uvid u izrađeni NACRT može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, (soba 54 prizemlje), svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Sekretarijata www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Nacrt Rešenja o izdavanju integrisane dozvole se može preuzeti ovde.

    Mišljenje na nacrt Rešenja o izdavanju integrisane dozvole možete dostaviti ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u skladu sa članom 11., stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.