Obaveštenje o urađenom NACRTU Rešenja o reviziji integrisane dozvole za operatera LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA D.O.O. Beočin

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, uradio nacrt Rešenja o reviziji integrisane dozvole za operatera LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA D.O.O, broj 140-501-963/2018-05 od 13.01.2023. godine, za rad celokupnog postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnje cementa na lokaciji u Beočinu, Trg BFC 1, na katastarskoj parceli 1461/8 KO Beočin, opština Beočin.

Uvid u NACRT Rešenja o reviziji integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, (soba 43 prizemlje), svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Sekretarijata www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs  u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Nacrt se može preuzeti ovde.

Mišljenje na urađeni NACRT Rešenja o reviziji integrisane dozvole možete dostaviti ovom organu u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja, u skladu sa članom 11. stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“ 135/04, 25/15 i 109/21).