Obaveštenje o oduzimanju dozvole za skladištenje opasnog otpada na lokaciji operatera u ulici Primorska 86 u Novom Sadu, privrednom društvu C.I.A.K. DOO NOVI SAD

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 67. stav 7. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 – dr. zakon i 35/2023 ) objavljuje

Obaveštenje o oduzimanju dozvole

privrednom društvu C.I.A.K. DOO NOVI SAD,

za skladištenje opasnog otpada na lokaciji u ulici Primorska 86 u Novom Sadu, koju je izdao Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine-

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 136. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/16, 95/18 – autentično tumačenje i 2/23 – odluka US), člana 39. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, broj 37/14, 54/14–dr. odluka, 37/16, 29/2017, 24/19, 66/20 i 38/21) i člana 67. stav 1. tač. 2) i 3), stav 2. tačka 1) i stav 3. i 4. Zakona o upravljanju otpadom, je donelo Rešenje da se ODUZIMA DOZVOLA  za skladištenje opasnog otpada na lokaciji u ulici Primorska 86 u Novom Sadu, koju je izdao ovaj organ, privrednom društvu C.I.A.K. DOO NOVI SAD, sa sedištem u ulici Primorska 86,  u Novom Sadu, rešenjem broj 140-501-1546/2015-05 od 28. decembra 2015. godine, zbog nepostupanja u skladu sa uslovima utvrđenim u dozvoli i nepostupanja u skladu sa zakonom i propisima u oblasti upravljanja otpadom u toku obavljanja delatnosti skladištenja opasnog otpada. 

Privrednom društvu C.I.A.K. DOO NOVI SAD, ZABRANJUJE se dalji prijem i skladištenje opasnog otpada na lokaciji u ulici Primorska 86 u Novom Sadu, na katastarskoj parceli broj 385/1 KO Novi Sad i OBAVEZUJE se privredno društvo C.I.A.K. DOO NOVI SAD, da primeni obavezne mere zaštite životne sredine, zdravlja ljudi i materijalnih dobara po prestanku rada i obavljanja aktivnosti upravljanja opasnim otpadom na lokaciji u ulici Primorska 86, u Novom Sadu,  na katastarskoj parceli broj 385/1 KO Novi Sad, a koje su propisane dozvolom i predviđene planom za zatvaranje postrojenja za upravljanje otpadom.