Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, operatera METALFER STEEL MILL DOO SREMSKA MITROVICA, Rumski put 27, Sremska Mitrovica, na katastarskoj parceli br. 8177/1 KO Sremska Mitrovica.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16 95/18 dr. zakon) objavljuje

OBAVEŠTENJE

o prijemu zahteva operatera METALFER STEEL MILL DOO SREMSKA MITROVICA, Rumski put 27, Sremska Mitrovica, za izdavanje integralne dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, na lokaciji operatera u Sremskoj Mitrovici, ulica Višnjevačka 27, na katastarskoj parceli br. 8177/1 KO Sremska Mitrovica.

Nadležni organ obaveštava javnost da je 15.12.2021. godine, operater METALFER STEEL MILL DOO SREMSKA MITROVICA, Rumski put 27, Sremska Mitrovica, podneo Zahtev za izdavanje integralne dozvole za:
za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, na lokaciji operatera u Sremskoj Mitrovici, ulica Višnjevačka 27, na katastarskoj parceli br. 8177/1 KO Sremska Mitrovica.

Uvid u podneti zahtev može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Uvid u podneti zahtev za izdavanje integralne dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, operatera METALFER STEEL MILL DOO SREMSKA MITROVICA, može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, kancelarija 39, prizemlje, od 11 – 13 časova.
Kontakt osoba je Tamara Orlović, tel. 021 4874484

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 18.11.2022. godine.

Zainteresovani mogu dostaviti svoje mišljenje u pisanoj formi na adresu Sekretarijata ili putem elektronske pošte na e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs.