OBAVEŠTENJE o urađenom nacrtu integrisane dozvole

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, uradio nacrt integrisane dozvole za operatera NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE a.d. (NIS a.d.) Novi Sad, Blok prerada – Rafinerija nafte Pančevo, broj 140-501-1046/2022-05 od 27.09.2022. god., za izdavanje integrisane dozvole za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnje, prerade, distribucije i prometa nafte i naftnih derivata na lokaciji u Pančevu, Spoljnostarčevačka 199,  katastarske parcele: 3523/2, 3576, 3527/1, 3531, 3541, 3552/1, 3563, 3582, 3533, 3535, 3537, 3539, 3544, 3546, 3548, 3550, 3554, 3556, 3558, 3560, 3567, 3569, 3571, 3573, 3575, 3522, 3527/1, 3525, 3526, 3529/1, 3530, 3532, 3534, 3536, 3538, 3540/1, 3542, 3545, 3547, 3549, 3551, 3553, 3555, 3557, 3559, 3561/1, 3562/1, 3564, 3566, 3568, 3570, 3572, 3574, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3523/4, 3523/7, 3523/8, 3523/1, 3523/9, 3528, 3543 (ova parcela je objekat), 3565 i 3583 K.O. Vojlovica.

Uvid u nacrt integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, (soba 43 prizemlje), svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Sekretarijata www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs  u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Nacrt možete preuzeti ovde.

Mišljenje na urađeni NACRT možete dostaviti ovom organu u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja, u skladu sa članom 11. stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“ br. 135/04, 25/15 i 109/21).