Odluka o dodeli bespovratnih sredstava iz budžeta APV u 2024. godini po javnom konkursu

REZULTATI KONKURSA

Na osnovu člana 24. stav 2. i člana 39. stav 3. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, br. 37/14, 54/14 – dr. odluka, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 i 38/21), člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu (”Službeni list APV”, br. 45/2023) i Odluke pokrajinskog sekretara o sprovođenju postupka za dodelu sredstava putem javnog konkursa broj: 000889365 2024 09415 005 001 000 001-1 od 06.03.2024. godine, nakon sprovedenog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2024. godini za sufinansiranje projekata nabavke opreme za sakupljanje komunalnog otpada – kamion smećar, koji je objavljen u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“, broj 14/24, dnevnom listu “DNEVNIK” i na internet sajtu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine Novi Sad www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs, a na osnovu utvrđene rang liste, pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine donosi:

ODLUKU

O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA APV U 2024. GODINI PO JAVNOM KONKURSU

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine je dana 11.03.2024. godine raspisao Javni konkurs za za sufinansiranje projekata nabavke opreme za sakupljanje komunalnog otpada – kamion smećar.

Kompletnu odluku o dodeli sredstava možete preuzeti ovde.

Svečano potpisivanje ugovora održaće se 24.05.2024. godine u 12,00 časova u salonu 33 u suterenu zgrade Pokrajinske vlade.