Ponovni javni uvid u nacrt PPPPN specijalnog rezervata prirode „Carcka bara“ i izveštaj o strateškoj proceni uticaja PPPPN specijalnog rezervata prirode “Carska bara“ na životnu sredinu za deo u kojem su izvršene promene planskog rešenja

Nacrt Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Carska bara“ (u daljem tekstu: Nacrt prostornog plana) i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Carska bara“na životnu sredinu (u daljem tekstu: Izveštaj o strateškoj proceni uticaja) obuhvata deo teritorije Grada Zrenjanina, katastarske opštine: Belo Blato, Knićanin, Lukino Selo, Perlez i Stajićevo. Nakon obavljnog javnog uvida izvršene su manje izmene  planskih rešenja na prostoru posebne namene u režimu III stepena zaštite zaštićenog prirodnog dobra za potrebe izgradnje Vizitorskog centar „Carska bara“  zbog čega se on stavlja na ponovljeni javni uvid  .

Ponovni javni uvid u Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja, održaće se u trajanju od 15 dana, od 29.05.2023. godine do 12.06.2023. godine.

Nacrt prostornog plana sa kompletom referalnih karata i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja biće izloženi na ponovni javni uvid u zgradi Gradske uprave Grada Zreanina, Trg slobode br. 10, Zrenjanin, i u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, Novi Sad.

Primedbe na Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja, fizička i pravna lica mogu dostaviti, isključivo u pisanom obliku, Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, ili preko  odeljenja za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo Gradske uprave Grada Zrenjanina, Trg slobode broj 10, Zrenjanin, u toku trajanja javnog uvida, do 12.06.2023. godine.