Ponovni javni uvid u Nacrt PPPPN Specijalnog rezervata prirode „Carska bara“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja PPPPN Specijalnog rezervata prirode „Carska bara“ na životnu sredinu.

Ponovni javni uvid u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Carska bara“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Carska bara“ na životnu sredinu, održaće se u trajanju od 15 dana, od 29.05.2023. godine do 12.06.2023. godine. Nakon obavljnog javnog uvida izvršene su manje izmene  planskih rešenja na prostoru posebne namene u režimu III stepena zaštite zaštićenog prirodnog dobra za potrebe izgradnje Vizitorskog centar „Carska bara“  zbog čega se on stavlja na ponovljeni javni uvid.

Primedbe na Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja, fizička i pravna lica mogu dostaviti, isključivo u pisanom obliku, Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, ili preko Odeljenja za urbanizam, Odseka za urbanizam i prostorno planiranje, Gradske uprave Grada Zrenjanina, Trg slobode broj 10, Zrenjanin, u toku trajanja javnog uvida, do 12.06.2023. godine.

Javna sednica Komisije za javni uvid održaće se 15.06.2023. godine u Novom Sadu, u zgradi Pokrajinske Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine, u Plavom salonu, na trećem spratu kule zgrade Pokrajinske vlade, Bulevar Mihajla Pupina broj 16 Novi Sad, sa početkom u 15,00 časova.“