Rani javni uvid u materijal za izradu PPPPN za izgradnju vetroelektrane „Vetrogon“

Odlukom o izradi Prostornog plana područja posebne namene za izgradnju vetroelektrane „Vetrogon“ („Sl.list APV“ broj 42/2022) obuhvaćene su cele katastarske opštine Srbobran, Bečej i Radičević.

Rani javni uvid u Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene za izgradnju vetroelektrane „Vetrogon“ održaće se u trajanju od 15 dana, od 15.05.2023. godine do 29.05.2023. godine.

Organi, organizacije, imaoci javnih ovlašćenja i druge institucije, koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu, planiranje i uređenje prostora i izgradnju objekata, pozivaju se da daju uslove i mišljenja od značaja za izradu Prostornog plana područja posebne namene za izgradnju vetroelektrane „Vetrogon“ i da iste dostave, u toku trajanja ranog javnog uvida, na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21000 Novi Sad.

Pravna i fizička lica pozivaju se da dostave primedbe i sugestije na Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene za izgradnju vetroelektrane „Vetrogon“ u pisanom obliku na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, u toku trajanja ranog javnog uvida, a najkasnije do 29. maja 2023. godine