Rani javni uvid u Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora autoputa E-70, Pančevo – Vršac – granični prelaz sa Rumunijom (Vatin)

Rani javni uvid u Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora autoputa E-70, Pančevo – Vršac – granični prelaz sa Rumunijom (Vatin) održaće se u trajanju od 15 dana, od 05.06.2023. godine do 19.06.2023. godine.

Pravna i fizička lica pozivaju se da dostave primedbe i sugestije na Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora autoputa E-70, Pančevo – Vršac – granični prelaz sa Rumunijom (Vatin) u pisanom obliku na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, u toku trajanja ranog javnog uvida, a najkasnije do 19. juna 2023. godine.