Rani javni uvid u Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora za izgradnju transportnog gasovoda Novo Miloševo – Kikinda sa elementima za direktno sprovođenje

Rani javni uvid u Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora za izgradnju transportnog gasovoda Novo Miloševo – Kikinda sa elementima za direktno sprovođenje održaće se u trajanju od 15 dana, u periodu od 01.12.2023. godine do 15.12.2023. godine.

Pravna i fizička lica se pozivaju da dostave primedbe i sugestije na Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora za izgradnju transportnog gasovoda Novo Miloševo – Kikinda sa elementima za direktno sprovođenje u pisanom obliku na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21000  Novi Sad, u toku trajanja ranog javnog uvida, a najkasnije do 15.12.2023. godine.

  1. Oglas
  2. Rani javni uvid u Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora za izgradnju transportnog gasovoda Novo Miloševo – Kikinda sa elementima za direktno sprovođenje 6,4 MB
  3. Granica obuhvata planskog dokumenta sa planiranom pretežnom namenom površina 80,6 MB