Rani javni uvid u Materijal za izradu PPPPN Izmena i dopuna PPPPN sistema za vodosnabdevanje „Istočni Srem“

Rani javni uvid u Materijal za izradu Izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene sistema za vodosnabdevanje „Istočni Srem“  održaće se u trajanju od 15 dana, od 08.05.2023. godine do 22.05.2023. godine.

Pravna i fizička lica pozivaju se da dostave primedbe i sugestije na Materijal za izradu Izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene sistema za vodosnabdevanje „Istočni Srem“ u pisanom obliku na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, u toku trajanja ranog javnog uvida, a najkasnije do 22. maja 2023. godine.