Studenti Prirodno-matematičkog fakulteta na praksi u Pokrajinskoj vladi

Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Nemanja Erceg i dekanica Fakulteta prof. dr Milica Pavkov Hrvojević potpisali su danas Sporazum o realizaciji stručne prakse u pokrajinskoj administraciji za studente studijskih programa osnovnih i master akademskih studija zaštite životne sredine.

Sekretar Erceg je istakao da je Sporazumom predviđeno da se studenti prilikom  stručne prakse u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, u radu sa mentorima, upoznaju sa aktivnostima i procedurama u toj oblasti.

„Reč je o saradnji koja će, pre svega, studentima omogućiti da se osim sa načinom rada u resornom sekretarijatu, upoznaju sa realnim stanjem u oblasti životne sredine na teritoriji AP Vojvodine, što će doprineti i tome da se lakše opredele za svoj profesionalni put. U prethodnom periodu ovakav sporazum smo potpisali i sa Fakultetom tehničkih nauka, jer je naša namera da svim studentima koji se školuju na smerovima zaštite životne sredine omogućimo da dobiju bliži uvid u sve ono što predstavlja doprinos očuvanju životne sredine“, kazao je Erceg i naveo da je ovo korak napred u sticanju celokupne slike za buduće kadrove koji će svojim znanjem unapređivati svoju životnu i radnu sredinu.

On je rekao da će studenti obavljati stručnu praksu u Pokrajinskoj vladi – u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine – gde će se tokom dve nedelje upoznati sa radom u različitim sektorima tog resora.

„Prvenstveno će to biti u sektoru za studije procene uticaja na životnu sredinu, odnosno čistije proizvodnje i održivog razvoja, gde će se studenti upoznati sa procedurama i načinom izdavanja dozvola i integralnih dozvola za upravljanje otpadom. Takođe, značajno će biti i upoznavanje sa sektorom za očuvanje prirodnih vrednosti, gde će studenti PMF-a steći saznanja u vezi sa zaštićenim prirodnim dobrima u našoj pokrajini, sa procedurama sprovođenja zaštite i svim ostalim aktivnostima koje se odvijaju u resoru i pod okriljem upravljača zaštićenih dobara“, istakao je Erceg.

Dekanica Prirodno-matematičkog fakulteta prof. dr Milica Pavkov Hrvojević naglasila je da ovaj sporazum za Fakultet, pre svega za Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, izuzetno značajan zbog mogućnosti da studenti osnovnih i master studija dobiju priliku da putem stručne prakse upotpune svoje školovanje.

„Naši studenti koji stiču teorijska i praktična znanja sada dobijaju mogućnost da u resornom sekretarijatu ta teorijska znanja provere, a praktična prodube, te je stoga ova saradnja posebno važna kako za nas, tako i za Sekretarijat s obzirom na to da je kvalitet znanja naših studenata prepoznat svugde i to je mogućnost da resorni sekretarijat dobije kvalitetan kadar u budućnosti“, naglasila je dekanica.

U razgovoru je rečeno da će prosek koji su studenti ostvarili biti takođe jedan od kriterijuma na osnovu kojih će se rangirati za stručnu praksu.