Učešće na 5. Evropskom kongresu čuvara prirode u Albaniji

Tirana, 13-16. oktobar 2022.

Predstavnik Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine učestvovao je na 5. Evropskom kongresu čuvara prirode, koji je održan u Tirani u periodu 13-16. oktobra 2022. godine. Kongres je organizovan od strane Evropske federacije čuvara prirode (European Ranger Federation-ERF) u saradnji sa Asocijacijom parkova i prirode Albanije.

Preko 100 čuvara zaštićenih područja, stručnih lica, predstavnika raznih organa, organizacija i institucija iz oblasti zaštite prirode okupilo se iz 24 zemlje širom Evrope i sveta kako bi kroz stručna predavanja, radionice, terenske obilaske i razne dijaloge pronašli odgovor na pitanje kako čuvari prirode u Evropi mogu doprineti efikasnijem očuvanju prirode i biodiverziteta. Radne teme kongresa bile su primena novih tehnologija i softverskih rešenja u vršenju nadzora na terenu, upotreba dronova u cilju očuvanja biodiverziteta, predstavljanje ideja za umrežavanje čuvara prirode u Evropi, kao i pronalaženje mogućnosti podrške čuvarima prirode širom sveta. Predstavnik Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine je prezentovao sistem upravljanja zaštićenim područjima i model funkcionisanja službi čuvara zaštićenih područja na teritoriji AP Vojvodine.

Prilikom terenske posete dva nacionalna parka, Šebenik-Jablanica i Divjake-Karavasta predstavljen je rad čuvara prirode u Albaniji, koji posvećeno rade na očuvanju prirodnih vrednosti iskonskih šuma u planinskim predelima, odnosno vlažnih staništa u zalivu Karavasta, jednom od najvećih zaliva Sredozemnog mora.

Tokom kongresa stečena su nova saznanja o mogućnostima unapređenja organizacije i funkcionisanja stručnih i čuvarskih službi upravljača zaštićenih područja po pitanju čuvanja i praćenja stanja prirodnih vrednosti u zaštićenim područjima. Tokom obavljenih razgovora sa predstavnicima Svetske i Evropske federacije čuvara prirode i nacionalnih saveza čuvara prirode postignuti su dogovori o razvoju dalje saradnje između zemalja učesnika u vezi realizacije zajedničkih projekata i razmene iskustava u budućnosti, što će svakako doprineti unapređivanju sistema upravljanja i efikasnijem sprovođenju nadzora u zaštićenim područjima na teritoriji AP Vojvodine.