Urbanistički projekat sa urbanističko-arhitektonskim  razradom lokacije za izgradnju priključno razvodnog postrojenja 110 kV „Bašaid“ na katastarskoj parceli broj 8632/21 K.O. Bašaid, investitora „BASAID WIND“ d.o.o. Beograd-Stari Grad, Svetogorska broj 4, Beograd, 13.09.2022. godine

  1. Potvrda Urbanističkog projekta sa urbanističko-arhitektonskim  razradom lokacije za izgradnju priključno razvodnog postrojenja 110 kV „Bašaid“ na katastarskoj parceli broj 8632/21 K.O. Bašaid;
  2. Urbanistički projekat sa urbanističko-arhitektonskim  razradom lokacije za izgradnju priključno razvodnog postrojenja 110 kV „Bašaid“ na katastarskoj parceli broj 8632/21 K.O. Bašaid