Urbanistički projekat sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za dogradnju poslovnog objekta – vinarije na parceli broj 1355/4 KO Rakovac, Opština Beočin, investitora Branka Zečevića, Beograd, 29.12.2021. godine

  1. Potvrda Urbanističkog projekat sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za dogradnju poslovnog objekta – vinarije na parceli broj 1355/4 KO Rakovac, Opština Beočin;
  2. Urbanistički projekat sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za dogradnju poslovnog objekta – vinarije na parceli broj 1355/4 KO Rakovac, Opština Beočin.