Urbanistički projekat sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za: rekonstrukcija i dogradnja proizvodne hale na katastarskoj parceli 3318/1 KO Adaševci, Ulica Termovul, u Adaševcima, investitora „Thermowool“ d.o.o. Šid, Cara Dušana 17, Šid, 19.05.2023. godine

  1. Potvrda Urbanističkog projekta sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za: rekonstrukcija i dogradnja proizvodne hale na katastarskoj parceli 3318/1 KO Adaševci, Ulica Termovul, u Adaševcima;
  2. Urbanistički projekat sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za: rekonstrukcija i dogradnja proizvodne hale na katastarskoj parceli 3318/1 KO Adaševci, Ulica Termovul, u Adaševcima.