Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju GMRS – glavne merno regulacione stanice (za snabdevanje postojećeg kompleksa Eko gradnje d.o.o.) i interne stanice za snabdevanje vozila gasom na parcelama kat. br. 15219. 15229/2 i 15220/3 KO Zrenjanin I, i priključnog gasovoda pritiska većeg od 16 bara na parcelama 15218, 15217 i 15216 KO Zrenjanin I, investitora „Eko gradnja“ d.o.o. za proizvodnju i ugrađivanje betonske galanterije Zrenjanin, Beogradska bb, Zrenjanin, 22.12.2021. godine

  1. Potvrda Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju GMRS i interne stanice za snabdevanje vozila gasom i priključnog gasovoda pritiska većeg od 16 bara u Zrenjaninu;
  2. Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju GMRS i interne stanice za snabdevanje vozila gasom i priključnog gasovoda pritiska većeg od 16 bara u Zrenjaninu;
  3. Idejno rešenje uz Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju GMRS i interne stanice za snabdevanje vozila gasom i priključnog gasovoda pritiska većeg od 16 bara u Zrenjaninu;