Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju linije 3 za rinfuzni utovar cementa u autocisterne u krugu fabrike cementa „Lafarge BFC“ Beočin, investitora „Lafarge BFC” d.o.o., Trg BFC 1, Beočin, 05.07.2022. godine

  1. Potvrda Urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju linije 3 za rinfuzni utovar cementa u autocisterne u krugu fabrike cementa „Lafarge BFC“ Beočin;
  2. Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju linije 3 za rinfuzni utovar cementa u autocisterne u krugu fabrike cementa „Lafarge BFC“ Beočin;
  3. Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju linije 3 za rinfuzni utovar cementa u autocisterne u krugu fabrike cementa „Lafarge BFC“ Beočin – Grafički deo