Urbanistički projekat za izgradnju državnog puta Ib reda (brze saobraćajnice) na teritoriji grada Sombora – deonica: od graničnog prelaza sa Mađarskom (Bački Breg), postojeći državni put Ib reda broj 15 do raskrsnice sa postojećim državnim putem Ib reda broj 12, investitora Javno preduzeće „Putevi Srbije“, Bulevar kralja Aleksandra 282, Beograd, 06.12.2021. godine

  1. Potvrda Urbanistički projekat za izgradnju državnog puta Ib reda (brze saobraćajnice) na teritoriji grada Sombora;
  2. Urbanistički projekat za izgradnju državnog puta Ib reda (brze saobraćajnice) na teritoriji grada Sombora-Tekstualni deo;
  3. Urbanistički projekat za izgradnju državnog puta Ib reda (brze saobraćajnice) na teritoriji grada Sombora-Grafički deo;
  4. Urbanistički projekat za izgradnju državnog puta Ib reda (brze saobraćajnice) na teritoriji grada Sombora-Idejno rešenje;
  5. Katastarsko topografski plan za izradu Urbanistički projekat Urbanističkog projekta za izgradnju državnog puta Ib reda (brze saobraćajnice) na teritoriji grada Sombora;